Duiven

KEEL- en MESTONDERZOEK

Onderzoek op de aanwezigheid van trichomoniasis in de keel, coccidiose en wormen in de mest. Via deze weg kunnen we ook vaststellen of er gisten (candidiasis) aanwezig zijn

LUCHTWEGENONDERZOEK

Onderzoek op de aanwezigheid van de gevreesde “kopziekte”. Ademhalingsproblemen zijn vaak een multifactorieel probleem. Heel wat duiven zijn drager van Chlamydia, Mycoplasma en/of Herpes. Slechte hokventilatie, overbevolking, stress tijdens het transport of extreme weersomstandigheden zijn factoren welke de oorzaak kunnen zijn van een opstoot van “kopziekte”.

BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK

Soms kan het nodig zijn om een keelswab of een mestmonster te laten onderzoeken in het labo op de aanwezigheid van pathogene bacteriën. Via het opstellen van een antibiogram ka nagegaan worden welk antibioticum werkzaam is.

AUTOPSIE

Bij acute sterfte of chronische ziekte kan het nodig zijn om een autopsie uit te (laten) voeren

VRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK &
VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELING

Via een kijkbuisoperatie kan nagegaan worden of de duif nog geschikt is voor de kweek.

CHIRURGIE

Verwijdering van tumoren, keizersnede bij legnood, botbreuken, …

RONTGENDIAGNOSTIEK

Via een rxfoto kan een meer duidelijke diagnose gemaakt worden

ADVIES BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN ENTSCHEMA

Paramyxo, herpes, pokken, paratyphus

ADVIES OP GEBIED VAN VOEDING, HYGIENE, HOKINRICHTING, … GEZONDHEIDSCONTROLE EN BEGELEIDING TIJDENS HET SEIZOEN

Medische begeleider 2019