Papegaaien & Parkieten

Gezondheidscontrole

Vermits papegaaien prooidieren zijn kunnen ze lang ziekte verbergen. Daarom kan een preventieve gezondheidscontrole één keer per jaar vroegtijdige problemen vaststellen. Graag steeds uitwerpselen meebrengen van de papegaai. Dit wordt microscopisch onderzocht en geeft vaak belangrijke informatie

Chirurgie

Sommige problemen kunnen enkel operatief behandeld worden, zoals tumoren, verwondingen, legnood, … Dit gebeurt uiteraard onder volledige anaesthesie (Mindray geassisteerde ventilatie ). Verdoving bij vogels is riskanter dan bij zoogdieren en vereist specifieke monitoring.

Voedingsadvies

Heel wat problemen bij kromsnavels worden veroorzaakt door een verkeerde éénzijdige voeding. Denk maar aan vitamine A tekort, schimmelinfecties, calciumtekort, vetzucht, slecht verenkleed,…

Laboratoriumonderzoek

Bloedonderzoek, microscopisch onderzoek, mestonderzoek, …

Geslachtsbepaling

Heel wat papegaaisoorten vertonen geen uitwendige geslachtsverschillen. Het geslacht kan bepaald worden via DNA-onderzoek of via endoscopie. Bij endoscopie wordt onder verdoving met een speciale kijkbuis rechtstreeks in de buik gekeken op zoek naar testikels of eierstokken. Dit is interessanter bij vruchtbaarheidsonderzoek.

Hospitalisatie

Bij ernstige ziekte kunnen de vogels opgenomen worden. Dit kan gebeuren na een zware operatie of indien de vogel dagelijks gespecialiseerde verzorging nodig heeft (verneveling via aerosol bij schimmel infectie).

Radiologie

We werken met digitale radiografie. Zo kan een snelle diagnose gesteld worden bij botbreuk , legnood ,..

 

Virusonderzoek

  • Papegaaien kunnen getest worden op de aanwezigheid van een aantal
    levensbedreigende ziekten zoals
  •  PBFD / snavel- en veerrotziekte
  • Chlamydia
  • Bornavirus/PDD/KDS
  • Polyomavirus